Банк иши ва унинг давлат томонидан мувофиқлаштирилиш

bank

Банклар молия тизимида маблагларни истеъмолчиларнинг талаби, эҳтиёжи ва имкониятига кўра кредитлар бериш билан шуғулланадилар, шунингдек, фаолиятларини тартибга солиб турувчи «Ўзбекистон Республикаси Марказий банки тўғрисида», «Банклар ва банк фаолияти тўғрисида»ги қонунлар ва бошқа кўпгина меъёрий ҳужжатларга бўйсунишлари лозим. Янги ташкил қилинаётган ҳар қандай банк Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг рухсатномасисиз ўз фаолиятини …

Подробнее »

Банк фаолиятини ташкил қилиш ва банк таркиби

phpkudqyv

Банкларнинг бажарадиган вазифалари ва кўрсатадиган хизматлари ҳажми уларнинг катта-кичиклигига, устав капиталининг ҳажмига ва ихтисослашувига боғлиқ. Улар уч хил бўлади: майда, ўрта ва йирик банклар (устав капиталининг ҳажмига қараб бўлиши мумкин). Кичик ва ўрта банклар асосан майда ва ўрта ҳажмдаги хўжалик субектларига хизмат кўрсатиб, бу банкларнинг асосий вазифаси хусусий шахслардан маблағларни …

Подробнее »

Банкнинг вазифалари нима? савол ва жавоб!

bank

Кўпчиликнинг тасаввурида банкнинг иқгисодиётда тутган ўрни фақатгина омонатларга маблағларни жалб қилиш ва кредитлар беришдан иборат. Лекин замонавий банклар ўзларининг рақобатбардошлигини сақлаш ва жамиятнинг талабларини қондириш мақсадида янги вазифалар бажаришни ҳам ўрганиши лозим. Бугунги кунда бу вазифалар қуйидагилардан иборат (4-жадвалга қаранг). Банк ўз фаолияти жараёнида қуйидаги хизматларни кўрсатади жисмоний ва юридик …

Подробнее »

Банк иши фанининг предмети ва обекти (Китоб 2009) Абдуулаев

best-banks-2021-40543452

 «Банк иши» мустақил фандир. Чунки у ўзининг мустақил предмети, обекти ва методига ега. У: банк фаолиятининг ҳуқуқий асослари; банкларни ташкил етиш ва уларнинг фаолиятини тугатиш тартиби; банк фаолиятини тартибга солиш; банкларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари; банкларга васийлик қилиш тартиби; банкларнинг молиявий аҳволи; банк операсияларини амалга ошириш тартиблари; пул тизими ҳамда пул …

Подробнее »