Bosh miya – bolalar asabi

razvit_mozg_reb-999x700

Bolami asab sistemasp tugilish davrida morfologik va funksional jihatdan hali butunlay takomillashmagan buladi. Yangi tug’ilgaida bosh miya uzini ogirligi va hajmi jihatdan eng rivojlapgap azo xisoblaiadm. Chaqaloq bolaning bosh miyasini ogirligi katgalarga qaraganda nisbatan katta, 350- 380 grammni yoki tana vaznini 1/9- 1/10 qismini :(9-10%) tashkil etadi. Bir yoshlik bo’lalarda …

Read More »

Nopropsional nanizmga quydagilar kiradi:

5656

1. Xondrodistrofiya yunon tilida «xondrion» – tog’ay, «trofiya» – ovqatlanish, umumiylashtirib aytganda tog’ayni ovqatlanishini buzilishi. Ushbu kasallikda togaydan rivojlanib kelayotgan suyak bo’yiga sekin o’sib, eniga esa o’sish /periostal suyak hosil bo’lishi jarayoni/ o’zgarmaydi. Kasallarni oyoq-qo’llari kalta, panjalari kvadrat shaklida bo’lib, kallasi katta, bel umurtqasida lordozi kuzga tashlanadi. 2. Suyaklarni tugma …

Read More »

Jismoniy rivojlanish jarayonini buzilishi

Weight_and_height_of_children_from_birth_

Pediatr faoliyatida vazn va buy ko’rsatgichlarining normadan o’zgarishi tez-tez uchrab turadigan xol. Buning zaminida nasliy, ekzogen (ovqatlanishni, kun tartibini, jismoniy va asabiy faoliyatni buzilishi, o’tkazilgan surunkalik kasalliklar, iklim o’zgarishi va boshqalar) yotishi mumkun. Bular vazn va buy ko’rsatgichlarini munosabatini o’zgarishiga olib kelishi mumkun. Ayrim paytlarda yangi tug’ilgan chaqaloqni bo’yi normada …

Read More »

Bolalik davrlari – Insho

bola

Bolalar organizmi – kattalar organizmining kichiklashtirilgan nusxasi emas, aksincha o’ziga xos anatomik va fiziologik xususiyatlariga ega bo’ladi. Bola organizmi muttasil o’sib, rivojlanishda bulgani sababli, bu xususiyatlar bolalik davrlarida uzluksiz o’zgarib turadi. Bola har bir yoshiga o’ziga xos morfologik va fiziologik, hamda psixologik holatda bo’ladi. Shu sababli, uning organizmi xususiyatlarini baholashda …

Read More »

Tutilgandan keyingi – shaxsiy bolalik davri

pupo

Kindik kesilib bola onadan ajragan vaqtdan ikkinchi katta davr – boshlanadi. Shaxsiy bolalik davri, bolaning neonatal – chaqaloklik davridan boshlanadi. Bu bolaning tug’ilgan yoki qindigi kesilgan vaqtdan boshlanib, to’lik 4 hafta yoki 28 kungacha bo’lgan vaqtni o’z ichiga oladi. Bu davr o’z navbatida erta va kechki neonatal davrchalariga bo’linadi. Erta …

Read More »

Axbor-reyting – agentligi kim?

fbi-agent-career-information-974488v

Iqtisodiyotning rivojlanishida chet el investisiyalarini yurtimizga olib kirish va aholidagi bo’sh pul mablag’larini banklarga jalb qilish juda muhim ahamiyatga ega. Ana shu maqsadda 1996 yil sentyabr oyida Uzbekiston banklar assosiasiyasi tomonidan tashkil etilgan «Axbor reyting» banklararo kompaniyasi har chorakda investorlar va bozor iqtisodiyotining barcha qatlamlari uchun respublikamiz banklari faoliyati to’g’risida …

Read More »

Bank reytingini aniqlash usullari

rert

 XX asr oxirida har bir sohada o’z etakchilarini bilish istagi kuchaydi. Eng yaxshi korxona, eng yaxshi bank, eng yaxshi mutaxassis, eng rivojlangan tuman, viloyat, mamlakat va hokazolar. O’z o’rnini aniqlab olishga harakat qilish biznesga ham xos. Bu sohada ham dastlabki o’nta eng yirik bank, ishonchlilar orasida eng ishonchli sug’urta agentliklari, …

Read More »

Foiz stavkalari va ularni hisoblash usullari

64745

Kreditning asosiy sharti olingan qarz uchun haq to’lash. Bu haq olingan qarz yig’indisiga nisbatan foiz hisobida olinganidan uni qarz foizi yoki kreditning foiz stavkasi deb yuritiladi. Boshqacha qilib aytganda, kreditning foiz stavkasi berilayotgan kreditga nisbatan foizda belgilanib, kreditning narxini ifoda etadi. Kredit narxi, odatda, bir yil uchun belgilanadi. Foiz stavkasining …

Read More »

Bank foizi va undan foydalanish mexanizmi

909

Suda foizi vaqtincha muddatga berilgan qiymatdan foydalanganligi uchun to’lanadigan o’ziga xos to’lovdir. Uning to’lovchisi ham, taminot manbai ham mijoz va uning foydasi hisoblanadi. Ssuda foizi turli ko’rinishlarda bo’lib, ularni bir qator belgilar bo’yicha tasniflash mumkin (60-jadval). 60-jadval. Ssuda foizining turkumlanishi № Tasnnflash belgilari Ssuda foizi turlari 1. 2 Kredit shakllari …

Read More »

Risklarni boshqarish usullari

708

Eng avvalo shuni takidlash lozimki, bank faoliyatida gap riskdan umuman qochish to’g’risida emas, balki uni oldindan chamalash, ko’ra bilish va uni minimal darajaga tushirish haqida boradi. Riskni boshqarish o’z oldiga aksariyat hollarda bankning o’z mablag’larining bir qismini yo’qotish «xavfi», daromad ololmay qolish yoki moliyaviy operasiyalarni amalga oshirish natijasida qo’shimcha xarajatlarga …

Read More »