Home / Iqtisodiyot (page 4)

Iqtisodiyot

Markaziy bankning moliyaviy ahvoli

8000

«O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki to’g’risida»gi qonunning P-qismi «Bankning moliyaviy ahvoli» deb atalib, unda 10-14 moddalar o’z aksini topgan. 10-moddada «Markaziy bankning ustav kapitali» to’g’risida quyidagilar yozilgan: Markaziy bankning ustav kapitali miqdori 2 milliard so’mdan iborat. Bu mikdor O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining qaroriga muvofiq oshiriladi. Markaziy bankning ustav kapitali boshqa shaxslarga …

Read More »

Markaziy bankning nazorat funksiyasi – Qanaqa usullar bilan kontrol bo’ladi?

17

 «O’zbekiston Respublikasining Markaziy banki to’g’risida»gi qonunning 50-moddasida banklar faoliyatini nazorat qilish va tartibga solishga doir quyidagi vazifalar belgilangan: Markaziy bank bank tizimi barqarorligini saqlab turish, omonatchilar va kreditorlarning manfaatlarini himoya qilinishini taminlash maqsadida banklar faoliyatini nazorat qiladi va tartibga solib boradi; Markaziy bank banklarni ro’yxatga oladi va ularga bank operasiyalarini …

Read More »

Markaziy bankning nazorat funksiyasi

17

O’zbekiston Respublikasining Markaziy banki to’g’risida-gi qonunning 50-moddasida banklar faoliyatini nazorat qilish va tartibga solishga doir quyidagi vazifalar belgilangan: Markaziy bank bank tizimi barqarorligini saqlab turish, omonatchilar va kreditorlarning manfaatlarini himoya qilinishini taminlash maqsadida banklar faoliyatini nazorat qiladi va tartibga solib boradi; Markaziy bank banklarni ro’yxatga oladi va ularga bank operasiyalarini …

Read More »

Oltin andozasi (standarti) nima?

3d90ea8141f71e07d1029bf6ea12530b

Oltin andozasi (standarti) bu pul tizimi bo’lib, unda oltin umumiy ekvivalent rolini o’ynaydi va erkin zarb qilinadigan oltin tangalar yoki oltinga almashtiriladigan qiymat belgilari muomalada bo’ladi. Oltin andozasi (standarti) quyidagi beshta iqtisodiy holatning namoyon bo’lishini anglatadi: Oltin tangalar muomalada bemalol harakatda bo’ladi. Pulning barcha vazifalarini oltin bajara oladi. Oltin tangalar …

Read More »

Markaziy bankning pul tizimi va pul muomalasini tashkil etishdagi hamda valyutani tartibga solishdagi roli

1251254556

«O’zbekiston Respublikasining Markaziy banki to’g’risida» gi qonunning 32-moddasida pul tizimi to’g’risida quyidagicha yozilgan: «O’zbekiston Respublikasining pul tizimi rasmiy pul birligini, pul muomalasini tashkil etilishini va uni tartibga solishni o’z ichiga oladi. O’zbekiston Respublikasining rasmiy pul birligi so’mdir. Bir so’m yuz tiyindan iborat. So’m O’zbekiston Respublikasida yagona, cheklanmagan va qonuniy to’lov …

Read More »

Markaziy bankning pul-kredit siyosati va uni amalga oshirish vositalari

5655843

«O’zbekiston Respublikasining Markaziy banki to’g’risida»gi Qonunning IV qismida quyidagi moddalar Markaziy bankning pul-kredit operasiyalari sifatida qayd etilgan: 23-modda. Monetar siyosatning asosiy yo’nalishlari. 24-modda. Pul massasi o’zgarishining aniq maqsadli mo’ljallari. 25-modda. Ochiq bozordagi operasiyalar. 26-modda. Markaziy bankning hisob operasiyalari. 27-modda. Hisob va kredit operasiyalarining foiz stavkalari. 28-modda. Majburiy rezerv talablari. 29-modda. …

Read More »

Markaziy bankni boshqarish

centr-bank-2

 O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi oldida hisobot beradi va o’z vakolatlari doirasida qarorlarni mustaqil qabul qiladi. Markaziy bankning oliy organi uning Boshqaruvidir. Boshqaruv Markaziy bank siyosati va faoliyatining asosiy yo’nalishlarini belgilab beradi, bankni boshqaradi. Boshqaruv tarkibi o’n bir kishidan iborat bo’lib unga Markaziy bank Raisi, uning o’rinbosarlari, …

Read More »

Test topshiriqlari, masalalar va savollar bank ishi temasida – mavzusida

10968950

«Bank ishi» fann: mustaqil fan; mustaqil predmetiga ega; mustaqil metodiga ega; noto’gri javob yo’q. «Bank ishi» fani: banklarni tashkil etish va ularning faoliyatini tugatish tartibini o’rganadi; banklarning hukuk; va majburiyatlarini o’rganadi; pul tizimi hamda pul muomalasini tashkil etish qoidalarini o’rganadi; noto’gri javob yo’q. Banklar vakolatiga qarab quyidagi turlarga bo’linadi: emissiya …

Read More »

Markaziy bankning asosiy vazifalari

centr-bank

Monetar siyosatni hamda valyutani tartibga solish sohasidagi siyosatni shakllantirish, qabul qilish va amalga oshirish. O’zbekiston Respublikasida xisob-kitobning samarali tizimini tashkil etish va taminlash. Tijorat banklari faoliyatini tartibga solish va nazorat qilish, ularga kredit berish. O’zbekiston Respublikasining rasmiy oltin-valyuta rezervlarini, shu jumladan, kelishuv bo’yicha xukumat rezervlarini saqlash va tasarruf etish. Davlat …

Read More »

Bank ishi va uning davlat tomonidan muvofiqlashtirilish

5

Banklar moliya tizimida mablaglarni istemolchilarning talabi, ehtiyoji va imkoniyatiga ko’ra kreditlar berish bilan shug’ullanadilar, shuningdek, faoliyatlarini tartibga solib turuvchi «O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki to’g’risida», «Banklar va bank faoliyati to’g’risida»gi qonunlar va boshqa ko’pgina meyoriy hujjatlarga bo’ysunishlari lozim. Yangi tashkil qilinayotgan har qanday bank O’zbekiston Respublikasi Markaziy bankining ruxsatnomasisiz o’z faoliyatini …

Read More »