Home / Iqtisodiyot

Iqtisodiyot

Axbor-reyting – agentligi kim?

fbi-agent-career-information-974488v

Iqtisodiyotning rivojlanishida chet el investisiyalarini yurtimizga olib kirish va aholidagi bo’sh pul mablag’larini banklarga jalb qilish juda muhim ahamiyatga ega. Ana shu maqsadda 1996 yil sentyabr oyida Uzbekiston banklar assosiasiyasi tomonidan tashkil etilgan «Axbor reyting» banklararo kompaniyasi har chorakda investorlar va bozor iqtisodiyotining barcha qatlamlari uchun respublikamiz banklari faoliyati to’g’risida …

Read More »

Bank reytingini aniqlash usullari

rert

 XX asr oxirida har bir sohada o’z etakchilarini bilish istagi kuchaydi. Eng yaxshi korxona, eng yaxshi bank, eng yaxshi mutaxassis, eng rivojlangan tuman, viloyat, mamlakat va hokazolar. O’z o’rnini aniqlab olishga harakat qilish biznesga ham xos. Bu sohada ham dastlabki o’nta eng yirik bank, ishonchlilar orasida eng ishonchli sug’urta agentliklari, …

Read More »

Foiz stavkalari va ularni hisoblash usullari

64745

Kreditning asosiy sharti olingan qarz uchun haq to’lash. Bu haq olingan qarz yig’indisiga nisbatan foiz hisobida olinganidan uni qarz foizi yoki kreditning foiz stavkasi deb yuritiladi. Boshqacha qilib aytganda, kreditning foiz stavkasi berilayotgan kreditga nisbatan foizda belgilanib, kreditning narxini ifoda etadi. Kredit narxi, odatda, bir yil uchun belgilanadi. Foiz stavkasining …

Read More »

Bank foizi va undan foydalanish mexanizmi

909

Suda foizi vaqtincha muddatga berilgan qiymatdan foydalanganligi uchun to’lanadigan o’ziga xos to’lovdir. Uning to’lovchisi ham, taminot manbai ham mijoz va uning foydasi hisoblanadi. Ssuda foizi turli ko’rinishlarda bo’lib, ularni bir qator belgilar bo’yicha tasniflash mumkin (60-jadval). 60-jadval. Ssuda foizining turkumlanishi № Tasnnflash belgilari Ssuda foizi turlari 1. 2 Kredit shakllari …

Read More »

Risklarni boshqarish usullari

708

Eng avvalo shuni takidlash lozimki, bank faoliyatida gap riskdan umuman qochish to’g’risida emas, balki uni oldindan chamalash, ko’ra bilish va uni minimal darajaga tushirish haqida boradi. Riskni boshqarish o’z oldiga aksariyat hollarda bankning o’z mablag’larining bir qismini yo’qotish «xavfi», daromad ololmay qolish yoki moliyaviy operasiyalarni amalga oshirish natijasida qo’shimcha xarajatlarga …

Read More »

Risklarni aniqlash tartibi

risk

Bank amaliyotida muhim muammolardan biri bu bank risklarini baholashdir. Uni to’g’ri baholash, uning ro’y berishini o’z vaqtida oldini olish bo’yicha tegishli choralar ishlab chiqish imkoniyatini beradi. Risklarni aniqlash ularning darajasini hisoblashdan boshlanadi. Risk darajasi muayyan faoliyatda maqsad nimaga yo’naltirilganiga qarab zararlar bo’lishini yoki xo’jalik subektining faoliyat natijasi malum bir yo’qotishlar …

Read More »

Bank risklari va ularning turlari (namud- namuna)

ris

Inson o’z hayot faoliyatining turli nukgalarida beixtiyor tavakkal qilish hollariga duch keladi. Tavakkalchilik tushunchasi fanning turli sohalarida malum bir manoni aks ettiradi. Rus tili lugatida tavakkalchilik so’zi «risk» deb atalib, qadimiy grek so’zidan olingan. U kemalarni halokatga olib boruvchi va odamlarning o’limiga, mol-mulklarning cho’kib ketishiga sababchi qoyani bildirib, «qoyalar orasidan …

Read More »

Bank omonatlari va hisobvarag’i shartnomalari

10102

Bank omonati shartnomasi shartnomaning alohida turlaridan biri bo’lib, unga ko’ra birinchi tarafdan (omonatchidan) qabul qilib olgan yoki uning nomiga kelgan pul summasini (omonatni) qabul qilib olgan ikkinchi taraf (bank) shartnomada nazarda tutilgan shartlar asosida va tartibda omonat summasini qaytarish va unga foizlar to’lash majburiyatini oladi (FK, 759-modda). Yuridik adabiyotlarda bank …

Read More »

Kredit shartnomasi namunasi

dogovor

 TALIM  KREDITI  ShARTNOMASI № ______      Termiz sh. ____.Noyabr.2020 y.             «TuronBank» Aksiyadorlik Tijorat Banki nomidan 13.04.2020 yildagi №100-sonli ishonchnoma asosida xarakat qiluvchi «Turonbank» ATB Termiz filiali boshkaruvchi urinbosari A.T.Mengnarov, keyingi o’rinlarda «Bank» deb ataluvchi bir tomondan, 19.11.2001 yilda Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanida tug’ilgan, Surxondaryo viloyati Oltinsoy tuman Bo’ston …

Read More »

Kredit va qarz shartnomalari

importnyi-kontrakt-e1489068982935

O’zbekiston Fuqarolar kodeksining 744-moddasida kredit shartnomasining mohiyati quyidagicha bayon etilgan: «Kredit shartnomasi bo’yicha bir taraf bank yoki boshqa kredit tashkiloti (kredit beruvchi, kreditor) ikkinchi tarafga (kredit oluvchi) shartnomada nazarda tutilgan mikdorda va shartlar asosida pul mablaglari (kredit) berish, qarz oluvchi esa olingan pul summasini qaytarish va uning uchun foizlar to’lash …

Read More »