27/05/2024
Главная / Маданият / Пиодермия – терини йирингли яллигланишлик касалликлари

Пиодермия – терини йирингли яллигланишлик касалликлари

Чакалокдик даврида терининг йирингли жарохатловчи кокк бактернялари,  айникса стафилакокк тасирида касалланиши жуда хавфлик хисобланади. Чунки чакалок бола организми стафилакокк инфексиясига ута берилувчан булади. Бинобарин, бу касалликда хали мудофаа функсияси, иммунологи к жараёни ривожланмаган чакалок бола организмини микроблар флораси Силам биринчи бор тукнашуви юз беради. Пиодермияни пайдо булишига терининг ифлосланиши, парвариш етиш гигиеник коидаларининг бузилиши олиб келадн.

Piodermiya

Пиодермиянинг клиник кечиши жуда хилма хил булиб, вазикуло-пустулез, чакалоклар терисида пуфакчалик тошмалар (пузарчатка), Риттер ексфолиатив дерматити, сохта фрункулез куринишларида булиши мумкин. Пиодермияда терининг жарохатланиши чекланган кичик сохада булса, бемор ахнолм узгармаслиги, узгариш кенг, таркалгаи сохада булса, тана харорати кутармлиб якин-атроф лимфа тугунлари кагпшашиб, кон таркибида хам узгарншлар кузатилиши мумкин. Касалликни огир хпли сенсисга олиб келиши мумкин.

Яна маълумот

moloko-1024x768

Янги тугилган чакалокни кукракдан бокиш

Янги тугилган соглом чакалокни кккракдан бокишни у тугулгандан сунг дастлабки 30 минут ичида бошлаган макул. …