04/12/2023
Главная / Маданият / Фаришталарнинг кул бериб куришиши

Фаришталарнинг кул бериб куришиши

Росулуллох -саллаллоху алайхи васаллам- айтдилар: «Мадинанинг (кириш) кучаларида фаришталар бор, вабо хам дажжол хам Мадинага (асло) кира олмайди». (Бухорий ривояти). Бир куни Мадина кучаларидан бирида Абу Бакр розияллоху анху- Ханзала -розияллоху анху-ни учратиб колдилар. Ханзала -розияллоху анху- жуда гамгин, кайгуда еди. Абу Бакр -розияллоху анху-: “Ей Ханзала, тинчликми, хафа куринасан?”, – деди.

Ханзала -розияллоху анху-: “Мен мунофикман, шекилли” – деб жавоб берди. Абу Бакр -розияллоху анху-: “Субханаллох! Нималар деяпсан?!” – деди. Ханзала: “Росулуллохнинг хузурларида булганимизда У зот бизга жаннатни ва дузахни еслатадилар. Биз уларни уз кузимиз билан кургандек буламиз. Росулуллох -саллаллоху алайхи васаллам- хузурларидан чиксак, яна хотин, бола-чака ва тирикчилик ташвишига тушамиз, У зот олдиларидаги рухий холатни унутамиз”, – деди. Абу Бакр -розияллоху анху-: “Аллохга касамки, менда хам шундай булади” – деди. Кейин Абу Бакр ва Ханзала -розияллоху анхума- иккиси Росулуллох -саллаллоху алайхи васаллам- хузурларига бордилар. Ханзала -розияллоху анху-: “Ей Росулуллох! Ханзала мунофик булди, шекилли”, – деди. Росулуллох -саллаллоху алайхи васаллам-: “Нима булди, нега бундай деяпсан?” – дедилар.

Ханзала: “Ей Росулуллох, биз сизнинг хузурингизда булганимизда бизга жаннатни ва дузахни еслатасиз. Биз уларни уз кузимиз билан кургандек буламиз. Хузурингиздан чикканимиздан сунг хотин, бола-чака ва тирикчилик билан овора булиб, у рухий холатни унутамиз,” – деди.  Росулуллох -саллаллоху алайхи васаллам-: “Ей Ханзала, жоним егаси булган Аллохга касамки, агар сизлар менинг хузуримда булган холатларингиздай холатда, доимо зикр килмокда давом етсангизлар еди, фаришталар сизлар билан кучаларда кул бериб куришарди. Лекин, ей Ханзала, бир ундай, бир бундай булади (яни, киши бундай холатга тушса, мунофик булмайди)”, – деб жавоб бердилар.

Яна маълумот

moloko-1024x768

Янги тугилган чакалокни кукракдан бокиш

Янги тугилган соглом чакалокни кккракдан бокишни у тугулгандан сунг дастлабки 30 минут ичида бошлаган макул. …