Главная / Маданият / Чақалоқлар терисида пуфакчалик тошмалар (пузирчатка)

Чақалоқлар терисида пуфакчалик тошмалар (пузирчатка)

Бу чақалоклар пиодермиясининг енг кўп учрайдмган формасн бўлиб, ўзининг ўта юқумлилиги, хамда вакти-вақти билан епидемия холи да бирдан тарқалиб турншп билан ажралиб ту рад и.

image019

Кўпинча чақалокиппг 5-6 купли гида, уиинг ўзгаришсиз ёки бироз қизаринқираган терясида бир неча соат давомида бир нечта ёки куп микдорда нохотдаи урмон ёнгогигача катталигидаш пуфакчшшр пайдо бўлади. Пуфакчалар ичида сероз суюқлиги бўлиб, агрофп бплмнар билинмас ялликлаимш хошиялар билан ўралгаи бўлади. Пуфакча суюк/шги 1-3 кун давомида йирингли сероз суюқлигига айлападп. Пуфакча болани бутуп баданига тарқалади ва ҳажми тез катталашиб ёрмлпб, урпида тўқ қизпл рашлагп қичийдиган, хўл очилиб қолган юза- ерозия пайдо бўлади.

Ерозия атросрларида епидермис қолднклари кузатилади. Кўпипча ерозия кнпднк атрофида, қориида кўкрак, орқа, қўл-оёқ, думба соҳалармда пайдо бўлади. Кейинчалик айрим ерозиялар кўриб, сероз-йирингли кобигга айлапади. Бемор бола аҳволи огирлашиб, бетоқат бўлади, тана ҳарорати 38-39 га кўтарилиб, еммай қўяди. Қонда лейкоситоз кузатилиб, лейкоситар формуласи чапга силжиган бўлади. Касаллик отит, пневмония, флегмона, сепсис асоратлариии қолдириши мумкин.

Яна маълумот

grudnoe-moloko-v-tchem-tsennost

Она кўкрагидан боқишда учрайдиган қийинчиликлар

Кўкракдан боқишда онада учрайдиган қийничиликлар: Сургичларнинг нотугри шаклланиши: улар кичкина, ясси, кукрак бези ичига тортилган …