Сезги азоларининг ривожланиши

deti-glaza

Куриш – Кўз ҳомилаликминг 3- ҳафтасида бош мия найчасининг охирги қисмидан кўз тур нардаси хужайраларини ажралиши билан пайдо бўлади. Янги тугилган чақалокларда кўз олмаси ва қўрув анализаторларини ривожланиши жуда ҳам паст даражада бўлади. Кўз олмаси чақалокларда ва 12 ёшгача бўлган болаларда каттапарга қараганда нисбатан катталиги билан фарқ қилади. Чақалокларда кўз …

Подробнее »

ҲАРАКАТ ВА АСАБ РУҲИЯТНИ РИВОЖЛАНИШИ

ggg-pic_32ratio_1200x800-1200x800-34335

Ҳомилада тери ресепторларининг қитикданишидан пайдо бўлган харакат фаолияти, уни «корин ими» қолатида (кул, оёк букилиб йиғилган кул панжалари юз сатхида кисилган ҳолда) бўлишини таминлайди. Бу холат бачадон деворига хомилани енг кам каршилик кўрсатувчи кулай холат бўлиб, хомилалик даврини ва тугалнш жараёнини нормал кечишида мухим урин тутади. Бу орка мия рефлектор …

Подробнее »

ОРҚА МИЯ

bi_child

Янги тугилганчақалоқ ооладаоошмияга қараганда нисбатан яхши тараққий этган бўлади ва оғирлиги 3- 8 г. ташкил қилади. Катталарга нисбатан узун бўлиб, ҳомилада узунлиги думғазагача боради. Орқа миянинг ўсиши, умуртқа погонасининг ўсишидан орқада қолганлиги сабабли чақалоқларда пастки чегараси 2- бел умуртқасининг пастки қиррасига, катта ёшларда 1- бел умуртқасига тугри келади. Орқа мия …

Подробнее »

Нопропсионал нанизмга қуйдагилар киради:

5656

1. Хондродистрофия юнон тилида «хондрион» – тоғай, «трофия» – овқатланиш, умумийлаштириб айтганда тоғайни овқатланишини бузилиши. Ушбу касалликда тогайдан ривожланиб келаётган суяк бўйига секин ўсиб, енига еса ўсиш /периостал суяк ҳосил бўлиши жараёни/ ўзгармайди. Касалларни оёқ-қўллари калта, панжалари квадрат шаклида бўлиб, калласи катта, бел умуртқасида лордози кузга ташланади. 2. Суякларни тугма …

Подробнее »

Тутилгандан кейинги – шахсий болалик даври

pupo

Киндик кесилиб бола онадан ажраган вақтдан иккинчи катта давр – бошланади. Шахсий болалик даври, боланинг неонатал – чақалоклик давридан бошланади. Бу боланинг туғилган ёки қиндиги кесилган вақтдан бошланиб, тўлик 4 ҳафта ёки 28 кунгача бўлган вақтни ўз ичига олади. Бу давр ўз навбатида ерта ва кечки неонатал даврчаларига бўлинади. Ерта …

Подробнее »

Болалик даврлари – Иншо

bola

Болалар организми – катталар организмининг кичиклаштирилган нусхаси емас, аксинча ўзига хос анатомик ва физиологик хусусиятларига ега бўлади. Бола организми муттасил ўсиб, ривожланишда булгани сабабли, бу хусусиятлар болалик даврларида узлуксиз ўзгариб туради. Бола ҳар бир ёшига ўзига хос морфологик ва физиологик, ҳамда психологик ҳолатда бўлади. Шу сабабли, унинг организми хусусиятларини баҳолашда …

Подробнее »

Бош мия – болалар асаби

razvit_mozg_reb-999x700

Болами асаб системасп тугилиш даврида морфологик ва функсионал жиҳатдан ҳали бутунлай такомиллашмаган булади. Янги туғилгаида бош мия узини огирлиги ва ҳажми жиҳатдан енг ривожлапгап азо хисоблаиадм. Чақалоқ боланинг бош миясини огирлиги катгаларга қараганда нисбатан катта, 350- 380 граммни ёки тана вазнини 1/9- 1/10 қисмини :(9-10%) ташкил етади. Бир ёшлик бўлаларда …

Подробнее »

Жисмоний ривожланиш жараёнини бузилиши

Weight_and_height_of_children_from_birth_

Педиатр фаолиятида вазн ва буй кўрсатгичларининг нормадан ўзгариши тез-тез учраб турадиган хол. Бунинг заминида наслий, екзоген (овқатланишни, кун тартибини, жисмоний ва асабий фаолиятни бузилиши, ўтказилган сурункалик касалликлар, иклим ўзгариши ва бошқалар) ётиши мумкун. Булар вазн ва буй кўрсатгичларини муносабатини ўзгаришига олиб келиши мумкун. Айрим пайтларда янги туғилган чақалоқни бўйи нормада …

Подробнее »

Ахбор-рейтинг – агентлиги ким?

fbi-agent-career-information-974488v

Иқтисодиётнинг ривожланишида чет эл инвестицияларини юртимизга олиб кириш ва аҳолидаги бўш пул маблағларини банкларга жалб қилиш жуда муҳим аҳамиятга эга. Ана шу мақсадда 1996 йил сентябрь ойида Узбекистон банклар ассоциацияси томонидан ташкил этилган «Ахбор рейтинг» банклараро компанияси ҳар чоракда инвесторлар ва бозор иқтисодиётининг барча қатламлари учун республикамиз банклари фаолияти тўғрисида …

Подробнее »

Банк рейтингини аниқлаш усуллари

rert

20 аср охирида ҳар бир соҳада ўз етакчиларини билиш истаги кучайди. Энг яхши корхона, энг яхши банк, энг яхши мутахассис, энг ривожланган туман, вилоят, мамлакат ва ҳоказолар. Ўз ўрнини аниқлаб олишга ҳаракат қилиш бизнесга ҳам хос. Бу соҳада ҳам дастлабки ўнта энг йирик банк, ишончлилар орасида энг ишончли суғурта агентликлари, дунёнинг …

Подробнее »