Главная / Маданият / Саломатлик (страница 4)

Саломатлик

Сохта фрункулез – касалик

Сохта фрункулез - касалик

Бунда тер безлари коптокчалари ва чиқарув йўлларига инфексия тушиши натижасида бола бошининг сочли соҳаларида, орқасида, думбасида ва сонларида ноҳотдан ловиягача бўлган катталикда, тўқ-қизил рангда қаттиқ инфилтрат пайдо бўлади. Тезда яллигланган тугуичалар юмшаб марказ қисмида юмшоқ флюктуасия пайдо бўладн ва кейин ёрилиб, ўзидан қон аралаш йиринг тутган суюклик ажратади. Касаллик кўпинча …

Подробнее »

Риттер ексфолиатив дерматити – уш бу нима?

riter

Бу касаллик пиодермиянинг енг оғир формаси бўлиб, одатда туғилишнинг 5-6 кунлари базан 2-3 кунларидан бошлаб бўйин бурмаларида, огиз ёнлари, киндик атрофларида, гениталий в а анус соҳаларида, катта ҳажмдаги қизаришлик- еритема ва ишқаланган соҳалар пайдо бўлади. Шу ерларда шарсимон думалоқ, таранг пуфаклар ҳосил бўлиб, улар тезда ёрилади ва ўрнида кенг, тўқ …

Подробнее »

Чақалоқлар терисида пуфакчалик тошмалар (пузирчатка)

image019

Бу чақалоклар пиодермиясининг енг кўп учрайдмган формасн бўлиб, ўзининг ўта юқумлилиги, хамда вакти-вақти билан епидемия холи да бирдан тарқалиб турншп билан ажралиб ту рад и. Кўпинча чақалокиппг 5-6 купли гида, уиинг ўзгаришсиз ёки бироз қизаринқираган терясида бир неча соат давомида бир нечта ёки куп микдорда нохотдаи урмон ёнгогигача катталигидаш пуфакчшшр …

Подробнее »

Везикуло-пустулез касалики болаларга

images

Везикуло-пустулез. Касалликнинг бошланишида боланинг қўлтиқ ости, чон бурмаларига, бошнинг сочли сохасига, танасига оқиш рангдаги, атрофи қизғиш бироз шишган хошия билан уралгаи, тушогич бошидан ноҳотгача каттапикдагп ичида сероз суюқлик тугган пуфакча пайдо бўлади. Пуфакча ичидагм суюклик кейин йирингга айланади. Кейинчалик пуфакча ёрилади ёки орқага ривожланиб, кўришиб, йўқолиб кетади. Одатда боланинг аҳволи …

Подробнее »

Пиодермия – терини йирингли яллигланишлик касалликлари

Пиодермия

Чақалокдик даврида терининг йирингли жароҳатловчи кокк бактернялари,  айниқса стафилакокк тасирида касалланиши жуда хавфлик ҳисобланади. Чунки чақалоқ бола организми стафилакокк инфексиясига ўта берилувчан бўлади. Бинобарин, бу касалликда ҳали мудофаа функсияси, иммунологи к жараёни ривожланмаган чақалоқ бола организмини микроблар флораси Силам биринчи бор тўқнашуви юз беради. Пиодермияни пайдо бўлишига терининг ифлосланиши, парвариш …

Подробнее »

Сезги азоларининг ривожланиши

deti-glaza

Куриш – Кўз ҳомилаликминг 3- ҳафтасида бош мия найчасининг охирги қисмидан кўз тур нардаси хужайраларини ажралиши билан пайдо бўлади. Янги тугилган чақалокларда кўз олмаси ва қўрув анализаторларини ривожланиши жуда ҳам паст даражада бўлади. Кўз олмаси чақалокларда ва 12 ёшгача бўлган болаларда каттапарга қараганда нисбатан катталиги билан фарқ қилади. Чақалокларда кўз …

Подробнее »

ҲАРАКАТ ВА АСАБ РУҲИЯТНИ РИВОЖЛАНИШИ

ggg-pic_32ratio_1200x800-1200x800-34335

Ҳомилада тери ресепторларининг қитикданишидан пайдо бўлган харакат фаолияти, уни «корин ими» қолатида (кул, оёк букилиб йиғилган кул панжалари юз сатхида кисилган ҳолда) бўлишини таминлайди. Бу холат бачадон деворига хомилани енг кам каршилик кўрсатувчи кулай холат бўлиб, хомилалик даврини ва тугалнш жараёнини нормал кечишида мухим урин тутади. Бу орка мия рефлектор …

Подробнее »

ОРҚА МИЯ

bi_child

Янги тугилганчақалоқ ооладаоошмияга қараганда нисбатан яхши тараққий этган бўлади ва оғирлиги 3- 8 г. ташкил қилади. Катталарга нисбатан узун бўлиб, ҳомилада узунлиги думғазагача боради. Орқа миянинг ўсиши, умуртқа погонасининг ўсишидан орқада қолганлиги сабабли чақалоқларда пастки чегараси 2- бел умуртқасининг пастки қиррасига, катта ёшларда 1- бел умуртқасига тугри келади. Орқа мия …

Подробнее »

Нопропсионал нанизмга қуйдагилар киради:

5656

1. Хондродистрофия юнон тилида «хондрион» – тоғай, «трофия» – овқатланиш, умумийлаштириб айтганда тоғайни овқатланишини бузилиши. Ушбу касалликда тогайдан ривожланиб келаётган суяк бўйига секин ўсиб, енига еса ўсиш /периостал суяк ҳосил бўлиши жараёни/ ўзгармайди. Касалларни оёқ-қўллари калта, панжалари квадрат шаклида бўлиб, калласи катта, бел умуртқасида лордози кузга ташланади. 2. Суякларни тугма …

Подробнее »

Тутилгандан кейинги – шахсий болалик даври

pupo

Киндик кесилиб бола онадан ажраган вақтдан иккинчи катта давр – бошланади. Шахсий болалик даври, боланинг неонатал – чақалоклик давридан бошланади. Бу боланинг туғилган ёки қиндиги кесилган вақтдан бошланиб, тўлик 4 ҳафта ёки 28 кунгача бўлган вақтни ўз ичига олади. Бу давр ўз навбатида ерта ва кечки неонатал даврчаларига бўлинади. Ерта …

Подробнее »