Главная / Маданият (страница 4)

Маданият

Мушак тизимини текириш

Mother gently massaging her child's feet

Сўраш оркдгш она ёки бола (катта ёшда бўлса) томонидан килинган шикоятларни, яни кўл-оёқ, тана мускуллар фуппасининг атрофияга учраши, қўл ёки оёқнинг к,имирламай қолиши ёки унинг чегараланиши, қўл-оёқпарда бўшашишликларнинг пайдо бўлиши, мускуллар кучининг камайиши, юз мимикасининг ўзгаришларига етибор бериб, уларни қачон ва нималардан кейин пайдо бўлишини аниқлаш керак. Сўраб суриштирилганда болада …

Подробнее »

Екссудатив катарал диатезда (ЕКД) теридаги ўзгаришлар

diatez

ЕКД туб моҳияти бўйича касаллик емас, наслдан ўтувчи генетик омиллар сабабли пайдо бўлган конститусия аномалиянинг бир формаси бўлиб, бунда тери ва шиллиқ қаватларда ўзига хос реаксияга, яллиғланиш жараёнига аллергик тасиротга берилувчанлик бўлади. Бола организмида ички азолар фаолияти, модда алмашинуви, асаб системаси фаолияти ўзгарган бўлиб, касаллик белгилари базан жуда ерта, аммо …

Подробнее »

Омфалит – киндикни яллигланиши

vospalenie-pupka-13_s

Касаллик киндикка ишлов бериш, парварип 1 қилишда асептика коидалари бузилиб, инфексия, (кўипича стафилакокк инфексияси) тушшпи натижасида пайдо бўлади. Одатда пормада киндик тушгач, киндик яраси 7- кун давомида битиб кетади. Инфексия тушганда яранинг битиши чўзилиб, яра ва уни атрофларида яллигланпш жараёни жадал формаларда кечиши мумкип. Катарал формасида киндик яраси хўлланиб ивиб, …

Подробнее »

Сохта фрункулез – касалик

Сохта фрункулез - касалик

Бунда тер безлари коптокчалари ва чиқарув йўлларига инфексия тушиши натижасида бола бошининг сочли соҳаларида, орқасида, думбасида ва сонларида ноҳотдан ловиягача бўлган катталикда, тўқ-қизил рангда қаттиқ инфилтрат пайдо бўлади. Тезда яллигланган тугуичалар юмшаб марказ қисмида юмшоқ флюктуасия пайдо бўладн ва кейин ёрилиб, ўзидан қон аралаш йиринг тутган суюклик ажратади. Касаллик кўпинча …

Подробнее »

Риттер ексфолиатив дерматити – уш бу нима?

riter

Бу касаллик пиодермиянинг енг оғир формаси бўлиб, одатда туғилишнинг 5-6 кунлари базан 2-3 кунларидан бошлаб бўйин бурмаларида, огиз ёнлари, киндик атрофларида, гениталий в а анус соҳаларида, катта ҳажмдаги қизаришлик- еритема ва ишқаланган соҳалар пайдо бўлади. Шу ерларда шарсимон думалоқ, таранг пуфаклар ҳосил бўлиб, улар тезда ёрилади ва ўрнида кенг, тўқ …

Подробнее »

Чақалоқлар терисида пуфакчалик тошмалар (пузирчатка)

image019

Бу чақалоклар пиодермиясининг енг кўп учрайдмган формасн бўлиб, ўзининг ўта юқумлилиги, хамда вакти-вақти билан епидемия холи да бирдан тарқалиб турншп билан ажралиб ту рад и. Кўпинча чақалокиппг 5-6 купли гида, уиинг ўзгаришсиз ёки бироз қизаринқираган терясида бир неча соат давомида бир нечта ёки куп микдорда нохотдаи урмон ёнгогигача катталигидаш пуфакчшшр …

Подробнее »

Везикуло-пустулез касалики болаларга

images

Везикуло-пустулез. Касалликнинг бошланишида боланинг қўлтиқ ости, чон бурмаларига, бошнинг сочли сохасига, танасига оқиш рангдаги, атрофи қизғиш бироз шишган хошия билан уралгаи, тушогич бошидан ноҳотгача каттапикдагп ичида сероз суюқлик тугган пуфакча пайдо бўлади. Пуфакча ичидагм суюклик кейин йирингга айланади. Кейинчалик пуфакча ёрилади ёки орқага ривожланиб, кўришиб, йўқолиб кетади. Одатда боланинг аҳволи …

Подробнее »

Пиодермия – терини йирингли яллигланишлик касалликлари

Пиодермия

Чақалокдик даврида терининг йирингли жароҳатловчи кокк бактернялари,  айниқса стафилакокк тасирида касалланиши жуда хавфлик ҳисобланади. Чунки чақалоқ бола организми стафилакокк инфексиясига ўта берилувчан бўлади. Бинобарин, бу касалликда ҳали мудофаа функсияси, иммунологи к жараёни ривожланмаган чақалоқ бола организмини микроблар флораси Силам биринчи бор тўқнашуви юз беради. Пиодермияни пайдо бўлишига терининг ифлосланиши, парвариш …

Подробнее »

Тери касаликлари – болаларга

prew

Терининг бичилиши. Бунда терининг ермтематоз яллигланиши кузатилиб; касаллик бошланишида тери қизариб, кейин сирти ёриладм на суюклик ажраб тур гаи хул юза пайдо буладм. Бу кўпинча кўкрак ёшидаги бол ал ар. айниқса чақалокдарнинг тери бурмаларида, думбасида парваришнинг бузнлишп оқибатида пайдо бўлади. Бемор бола бетоқат бўлиб қолади. Агарда терн бичилишига йиринг ҳосил …

Подробнее »

Сезги азоларининг ривожланиши

deti-glaza

Куриш – Кўз ҳомилаликминг 3- ҳафтасида бош мия найчасининг охирги қисмидан кўз тур нардаси хужайраларини ажралиши билан пайдо бўлади. Янги тугилган чақалокларда кўз олмаси ва қўрув анализаторларини ривожланиши жуда ҳам паст даражада бўлади. Кўз олмаси чақалокларда ва 12 ёшгача бўлган болаларда каттапарга қараганда нисбатан катталиги билан фарқ қилади. Чақалокларда кўз …

Подробнее »