Главная / Маданият (страница 2)

Маданият

Болаларда юрак ва қон томирларнинг анатомик ва физиологик хусусиятлари

serdce-detey

Юрак. Болаларда юракнинг вазни, катталарга солиштирганда нисбатан катта. Чақалок болада юракнинг вазни унинг тана огирлигини 0,8%-ни ташкил қилса, катталарда 0,4%-ни ташкил этади. Янги туғилган чақалок бола юрагининг вазни (22 гр.), унинг 8 ойлигида икки маротабага, 3 ёшлигида уч маротабага ортади, 5 ёшида эса тўрт маротобага, 10 ёшида 6 маротабага, ёшида …

Подробнее »

Нафас олиш тизимининг яллигланиш билан кечувчи касалликлари синдромлари

bronxit

Трахеитни етиологияси бактериал жароҳатланиш бўлса, касаллик юқори нафас йўлларини жароҳатланиши ёки крупга хос йўтал билан бошланиб, кейинчалик бемор аҳволи оғирлашади. Беморда токсикоз ҳолати ва инспиратор нафас қисиш кучаяди. Ўпка устида перкутор, аускултатив узгаришлар кузатилмайди. Бронхит. Етиологияси. Болаларда касалликни асосан респиратор вируслар чақириб, тоза бактериал бронхит камдан – кам учрайди. Аммо …

Подробнее »

Туғилгандан кейинги асфиксия – Чақалоқларда респиратор дистресс синдром

1200px-breathing_in_fish

Туғилгандан кейинги асфиксия – бунда чақалоқ нафас олишининг бузилиши кузатилиб, бу ҳомила тугагунча ёки тугилиш даврида текган салбий тасурот натижасида пайдо бўлади. Янги тугилган бола ҳолатини Ангар шкаласи бўйича, туғилгандан кейин 1 дақиқа, такроран 5 дақиқадан кейин аникланиб, 5 та асосий кўрсатгич: юрак ритми, нафас олиш фаоллиги, мускул тонуси, терининг …

Подробнее »

Нафас олиш тизимининг жарохатланиш синдромлари

original

Нафас олишнинг етишмаслиги синдроми. Бази касаллик холатларида организмни ҳаво билан етарликча гаминланмаслиги оқибашда бемор б о иша нафас олишни етишмаслиги синдроми кузатилади. Бу холат нафас олкшда ҳавода кислород босими кам бўлганида, нафас олиш ва юрак кон гомпр тизимини жароҳатланишида, ошр кечувчи камқонликда ва қоп лапКииКииини ўзгаришида (кон орқали газпи тўқимага …

Подробнее »

Лабаратория услубида текшириш

labaratory

Нафас олиш сисчемасп касалликларида, лабаратор услубда асосан бемор балғами қамда плевра суюкликлармни хусусиятлари ва таркиби текширилади. Микробиологик услуб. Бунда халқум ва бурун шиллиқ қаватпдап олингап мазоклар, бронх секретлари, плевра суюқликларм бакчериолошк, бактериоскопик текширилади. Аллергологик услуб. Бунда терн, терн ичига аллергенлар юбориб текширилади. Умумий ИгЕ ҳамда, аллергенларга спесифик бўлган ИгЕ ва …

Подробнее »

Рентген воситасида текшириш нима керак?

depositphotos_30135963_l_

Кўпинча болаларда нур тасирини камайтириш мақсадида рентгенографик зарурат туғилганда, рентгеноскопик усулда текширишлар ўтказилади. Соглом ўпкада рентген нури тўхтамайди. Шу сабабли ўпканинг нормал холатида екранда ўзига хос тўр билап копланган икки ёруғ майдонча кўзга кўрппади. Бу копланган тўр қоп – томирлар, йирик ва ўрта ҳажмдаги бронхлар сояси бўлиб, ўпка илдизида соя …

Подробнее »

Оксигемометрия нима?

Оксигеолия неч пул

Бунда фотоелектрик метод воситасида, қайта тикланган гемоглабин ва оксигемоглабинлар спектрал хусусиятларининг фаркига асосланган холда қоннинг кислородга (НСО2) тўйинганлиги аникланади. Оксигемометриянинг тўғридан – тўғри бевосита методида жуда тез (2 – 3 дақиқа) ва аниқ (±2%) қоннинг кислород билан тўйинганлиги (НС02) просентда аникланади. Соглом кишиларда артериал қоннинг кислородга тўйинганлиги 94-98% ни ташкил …

Подробнее »

Пневмотахометрия нима?

Қачон керак пневмохартия

Қачон керак “ПНЕВМОТАХОМЕТРИЯ”?, – бронх йўлларини ўтказувчанлигини текширувчи услуб. Унинг ёрдамида нафас олиш ва чиқаришда ҳаракатдаги ҳавонинг ҳажми, тезлиги аникданади. Бунда текширилувчининг фаол иштироки талаб етилиши сабабли, асосан мактаб ёшидаги болаларда ўтказилади. Боланинг ёши назарга олиниб трубканинг диаметри танланади. Одатда текшириш 20 мм тешикли трубкадан бошланади, нафас олиш ва чиқариш қувватининг …

Подробнее »

Спинография нима ва нимага керак?

spiro

ТАШҚИ НАФАС ОЛИШНИ ТЕКШИРИШ СПИРОГРАФИЯ – ташқи нафас олишни графикли регистрасиялаш билан текшириш услуби ҳисобланади. Одатда текширувни 5 ёшдан катта болаларда, ерталаб оч қоринга бола 10-15 дақиқа дам олгандан кейин (асосий модда алмашинуви шароитида) ўтказиш тавсия етилади. Спирография ёрдамида нафас олиш ҳажми (тинч холатдаги ҳар бир нафас олиш сиклида олинган …

Подробнее »

Бронхофония нима ?

bronchophony

Бронхофония – овознинг бронхлар оркали кўкрак кафасига узатилишипи аускултасия воситасида аниклаш. Соғлом одам гапираётган пайтпда унинг кўкрак кафасига кулоқ пардаси суяб турилса гапираётган гапларни ажратиб бўлмайди. улар кўшилиб кетади. Ўпка тўқимасининг қалинланиши ёки ўпкада бўшликлар пайдо бўлиши натижасида овоз жуда яхши ешитилади ва ҳар би’па сўзни ажратса бўлади. Бронхофония ўпканинг …

Подробнее »