Главная / Иқтисодиёт (страница 4)

Иқтисодиёт

Тижорат банкларининг пассив операциялари

pasiv-opra

Банк ресурсларини шакллантириш билан боғлиқ бўлган операциялар банкларнинг пассив операциялари дейилади. Пассив операциялар ёрдамида тижорат банкларининг пассив ва актив-пассив ҳисоб рақамидаги пул маблағларининг салмоғи ошиб боради. Тижорат банклари пассив операциялар ёрдамида кредитлаш учун зарур бўлган кредит ресурсларини ташкил қилади: Биринчи. иккинчи операциялар туфайли банкнинг ўз маблағлари юзага келса, сўнгги икки …

Подробнее »

Банк ҳисоботи

images

Банкнинг молиявий ҳисоботи бу банк таклиф этган хизматлар ва бошқа турдаги фаолиятлар тўғрисидаги маълумотлар мажмуидир. Бу ҳисобот қонунни, ҳуқуқни ҳимоя ва назорат қилувчи органлар, акционерлар, банк бошқарувчилари, инвесторлар, мижозлар учун жуда муҳимдир. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Ўзбекистон Республикаси ҳудудида фаолият кўрсатаётган банкларга молиявий ҳисоботларни матбуотда чоп эттириш учун қуйидаги шаклларни …

Подробнее »

Банк ҳисоботи

bak

Банкнинг молиявий ҳисоботи бу банк таклиф етган хизматлар ва бошқа турдаги фаолиятлар тўғрисидаги малумотлар мажмуидир. Бу ҳисобот қонунни, ҳуқуқни ҳимоя ва назорат қилувчи органлар, аксионерлар, банк бошқарувчилари, инвесторлар, мижозлар учун жуда муҳимдир. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Ўзбекистон Республикаси ҳудудида фаолият кўрсатаётган банкларга молиявий ҳисоботларни матбуотда чоп еттириш учун қуйидаги шаклларни …

Подробнее »

Тижорат банкининг даромади ва фойдаси қаерда келади?

bank-prosent

Тижорат банки даромадининг асосий манбаи қуйидагилар ҳисобланади (сарчашма-манбалар): 1. Ссуда бизнеси: Бу бизнес икки унсурни ўз ичига олади: мижозларгассудабериш; фойда олиш максддида ўзининг бўш турган ресурсларини бошка тижорат банкларига вакгинчалик бериб туриш. Ссуда бизнесининг иккинчи кисми банклараро крсдит ёки бошқа банкка қўйилган тезкор депозит шаклида бўлиши мумкин. 2. Дисконтли бизнес …

Подробнее »

Марказий банкнинг назорат функсияси

upl_1539953438_172638

Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида-ги қонуннинг 50-моддасида банклар фаолиятини назорат қилиш ва тартибга солишга доир қуйидаги вазифалар белгиланган: Марказий банк банк тизими барқарорлигини сақлаб туриш, омонатчилар ва кредиторларнинг манфаатларини ҳимоя қилинишини таминлаш мақсадида банклар фаолиятини назорат қилади ва тартибга солиб боради; Марказий банк банкларни рўйхатга олади ва уларга банк операсияларини …

Подробнее »

Банк активининг таркиби ва сифати

756300781283382

 Банк активи деганда пассивлар жойлаштирилиши тушунилади. Унинг таркибий тузилмаси деганда еса ҳар бир актив турининг жами активларга бўлган нисбати тушунилади. Тижорат банкларининг активи ва унинг таркиби қуйидагилар билан тавсифланадй (10-жадвал). Жадвалдаги малумотлардан қуйидаги хулосаларни чиқариш мумкин: банк активининг енг асосий қисмини ссудалар, яни банк кредитлари ташкил қилади 19,9 дан то …

Подробнее »

Тижорат банклари ресурслари ва ударнинг капитал базаси

bank_

Тижорат банкларининг ресурслари банкнинг:  ўз ресурслари; жалб қилинган маблағлари; емитентлашган маблаглар ҳисобидан шаклланади. Бу ресурслар банклар томонидан қуйидаги пассив операсияларни амалга ошириш натижасида юзага келади: қимматли қоғозларни муомалага чиқариш йўли билан ресурслар йиғиш; фойда ҳисобидан ҳар хил фондлар ташкил қилиш ёки фондлар суммасини ошириш; бошқа кредиторлар маблағларини жалб қилиш; дрпозит …

Подробнее »

Тижорат банклари тўғрисида умумий тушунчалар

banf-f

Тижорат банклари банк тизимининг қуйи бўғини бўлиб, жисмоний ва юридик шахсларнинг бўш турган пул маблағларини жалб қилиш ва уларни ўз номидан, тўловлилик, муддатлилик, қайтиб бериш шарти асосида жойлаштириш операсияларини ва бошқа банк фаолияти деб ҳисобланадиган барча операсияларни бажарувчи тижорат ташкилотидир. Ҳозирги даврда тижорат банкларининг фаолияти жуда ҳам хилма-хилдир. Улар пул …

Подробнее »

Тижорат банкининг даромади ва фойдаси қаерда келади?

bank-prosent

Тижорат банки даромадининг асосий манбаи қуйидагилар ҳисобланади (сарчашма-манбалар): 1. Ссуда бизнеси: Бу бизнес икки унсурни ўз ичига олади: мижозларгассудабериш; фойда олиш максддида ўзининг бўш турган ресурсларини бошка тижорат банкларига вакгинчалик бериб туриш. Ссуда бизнесининг иккинчи кисми банклараро крсдит ёки бошқа банкка қўйилган тезкор депозит шаклида бўлиши мумкин. 2. Дисконтли бизнес …

Подробнее »

91 Савол банкирларга – Тестлик!

interview-business-communication

Тест топшириқлари ва масалалар 1. Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини: Президент девони бошқаради; Вазирлар Маҳкамаси бошқаради; Республика Марказий банки бошқаради; нотўгри жавоб йўқ. 2. Қуйида қайд қилинган вазифаларнинг қайси бири Марказий банк вазифаларига тааллуқли? расмий олтин-валюта захираларини сақлаш; пул емиссиясини амалга ошириш; молиявий ёрдам кўрсатиш, тижорат билан шугулланиш; г) а + …

Подробнее »