Главная / Иқтисодиёт / Тижорат банкининг даромади ва фойдаси қаерда келади?

Тижорат банкининг даромади ва фойдаси қаерда келади?

Тижорат банки даромадининг асосий манбаи қуйидагилар ҳисобланади (сарчашма-манбалар):

1. Ссуда бизнеси:

Бу бизнес икки унсурни ўз ичига олади:

  • мижозларгассудабериш;
  • фойда олиш максддида ўзининг бўш турган ресурсларини бошка тижорат банкларига вакгинчалик бериб туриш.

Ссуда бизнесининг иккинчи кисми банклараро крсдит ёки бошқа банкка қўйилган тезкор депозит шаклида бўлиши мумкин.

2. Дисконтли бизнес

Бу тўланмаган векселлар, чекларни муайян дисконт билан банк томонидан сотиб олишга асосланади. Факторинг операсиялари дисконтли бизнеснинг хар хил кўринишларидан биридир. У икки кўринишдабўлади:

  1. регресс (оборотли) хукуки билан;
  2.  регресс (оборотсиз) ҳуқуқсиз.

Биринчи ҳолда банк маблағни олган (етказиб берувчи) дан тўланмаган мажбуриятларни ундириб олишга ҳақли бўлади. Иккинчи ҳолда еса бундай ҳуқуққа ега бўлмайди. Шу сабабли у кўпроқ мукофотланишни талаб килиб кўпроқ таваккалга боради.

Факторинг операсияси учун банкни мукофотлаш етказиб берувчининг сотишдан олган даромадини камайтиради. Чунки айнан шу қийматдан чегирма қилинади. Масалан, 20 фоиз чегирмабилан махсулотни сотиш ёки маблағни қайтариш.

bank-prosent

Яна маълумот

procent

Банк фоизи ва ундан фойдаланиш механизми

Суда фоизи вақтинча муддатга берилган қийматдан фойдаланганлиги учун тўланадиган ўзига хос тўловдир. Унинг тўловчиси ҳам, …